You are not logged in. (Login)
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości - szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Skip Course categories

PARP

GTK

ŚCDN

SIR

FCEL

Nauczyciel XXI


Projekt "Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości" przygotuje merytorycznie i praktycznie uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poprzez udział w cyklu działań nakierowanych na promocję idei przedsiębiorczości, prowadzonych przez praktyków biznesu na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Projekt obejmie swym zasięgiem 2 regiony mianowicie – województwo świętokrzyskie oraz mazowieckie (podregion radomski).

KL

 
EFS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 Today Friday, 30 September 30  
Skip Online Users

Online Users

(last 15 minutes)
None